8 link hữu ích dành cho các bạn muốn sang Phần Lan làm việc

2023-07-08

International House Helsinki cung cấp các dịch vụ ban đầu cho những người đã chuyển đến Phần Lan. Dịch vụ này nhằm vào tất cả những người nhập cư gần đây đã đến khu vực thủ đô.

https://ihhelsinki.fi/

Bạn có thể tìm thấy gói thông tin dành cho những người đến làm việc ở Phần Lan trên trang web của các văn phòng việc làm và doanh nghiệp.

https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/loyda-toita/tyohon-suomeen

Trên trang web của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp, bạn có thể tìm thấy thông tin cơ bản về cuộc sống lao động của Phần Lan bằng 13 ngôn ngữ khác nhau.

Làm việc tại Phần Lan - thông tin cho người nhập cư: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/toissa-suomessa-tietoa-maahanmuuttajalle-13-kielella/

Trang web của InfoFinland cung cấp thông tin thiết thực cho người nhập cư bằng 12 ngôn ngữ khác nhau.

https://www.infofinland.fi/

Thông tin về giấy phép cho những người đến làm việc ở Phần Lan có thể được tìm thấy trên dịch vụ trực tuyến của Văn phòng Nhập cư.

https://migri.fi/haluan-hakea

Những người lao động thời vụ đến làm việc tại một trang trại quả mọng, trái cây hoặc rau quả có thể tìm thấy hướng dẫn trên dịch vụ trực tuyến Teollisuusliitto.

Công việc thời vụ: https://www.teollisuusliitto.fi/tyoelama/tyoehtosopimukset/erityisalojen-sektori/erityisalojen-sektorin-ajankohtaista/kausityo/

Thông tin về bóc lột và phân biệt đối xử liên quan đến công việc có thể được tìm thấy trên trang web của Dịch vụ Nạn nhân của Tội phạm.

Bóc lột lao động nước ngoài và phân biệt đối xử việc làm:

https://www.riku.fi/erilaisia-rikoksia/tyovoiman-hyvaksikaytto/

Tài liệu quảng cáo của Bộ Lao động và Kinh tế và Dịch vụ Khẩn cấp cho Nạn nhân của Tội phạm nói về các điều kiện làm việc phải tuân thủ ở Phần Lan. Ở đó bạn cũng sẽ tìm thấy lời khuyên về những việc cần làm nếu bạn là mục tiêu của lạm dụng.

Làm việc tại Phần Lan: https://tem.fi/tyoskentely-suomessa

Quyền lợi và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động


Người sử dụng lao động cần đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Người lao động cần được đào tạo về môi trường làm việc, quy định và trang thiết bị tại nơi làm việc. Ngoài ra, người lao động cũng cần được mua bảo hiểm tai nạn lao động để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc.

Tại Phần Lan, người lao động chỉ được làm việc tối đa 40 giờ một tuần. Tất cả thời gian mà người lao động có mặt tại nơi làm việc đều tính vào giờ làm việc, kể cả khi không có khách hàng hoặc công việc. Mỗi tuần cần có một ngày nghỉ, không thể thiếu. Ngoài ra, người lao động cũng có quyền hưởng lương trong thời gian nghỉ hàng năm.

Công việc của người lao động chỉ bao gồm những gì đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Làm thêm giờ cần sự đồng ý của người lao động theo quy định của pháp luật và các thỏa thuận lao động tập thể. Lương cho giờ làm thêm cũng phải được trả đúng theo thỏa thuận. Người lao động cần kiểm tra kỹ để đảm bảo được trả đầy đủ lương cho tất cả số giờ làm việc và xác định số ngày nghỉ phép hàng năm.

Hằng ngày, người lao động cần ghi lại số giờ làm việc của mình, có thể bằng cách viết vào sổ tay hoặc sử dụng điện thoại. Ảnh chụp danh sách ca làm việc cũng có ghi chú về số giờ làm việc cũng là một phương pháp tiện lợi. Các thông tin này sẽ hữu ích sau này.

Không ai được bắt ép bạn có quan hệ tình dục hoặc phạm tội trong quá trình làm việc. Hành vi đe dọa và bạo lực cũng được xem là phạm tội tại nơi làm việc. Bạn có quyền tự do di chuyển khi bạn không làm việc.

Trong trường hợp bạn bị đe dọa, hãy tìm đến nơi an toàn ngoài phạm vi nơi làm việc và liên hệ với số điện thoại khẩn cấp 112. Sẽ có sự giúp đỡ dành cho bạn ngay cả khi bạn không có giấy phép cư trú tại Phần Lan.

Điều này cho thấy dù bạn là người nước ngoài, bạn vẫn có quyền lợi và trách nhiệm tương tự như người Phần Lan tại nơi làm việc, dù bạn không có giấy phép cư trú. Cục Bảo hộ lao động sẽ giám sát các nơi làm việc để đảm bảo quyền lợi của bạn và bạn cũng có thể nhờ sự giúp đỡ từ Công đoàn ngành.

Làm việc tại Phần Lan

Hãy tính đến những điều trong tài liệu này khi bạn đến làm việc ở Phần Lan. Tập tài liệu này nói về các điều kiện làm việc phải tuân thủ ở Phần Lan và khuyên mọi người nên hành động như thế nào nếu bản thân là mục tiêu của lạm dụng.

Tập tài liệu được thiết kế với Dịch vụ Khẩn cấp cho Nạn nhân Tội phạm (RIKU) và các bên liên quan khác đã được xuất bản bằng 24 ngôn ngữ khác nhau..  

Hãy tính đến các vấn đề trong tài liệu khi bạn đến làm việc ở Phần Lan. Tài liệu này mô tả các điều kiện làm việc phải tuân thủ ở Phần Lan và đưa ra lời khuyên về cách nhân viên nên hành động nếu họ là đối tượng bị bóc lột. Tập tài liệu cũng chứa các liên kết đến những người giúp đỡ nhân viên. 

VUI LÒNG TẢI XUỐNG  TÀI LIỆU BẰNG "TIẾNG VIỆT" NÀY ĐỂ HIỂU RÕ HƠN KHI BẠN SANG PHẦN LAN LÀM VIỆC.