Những hậu quả cần đưa ra để giúp con tuân thủ quy tắc gia đình

2023-06-05
Con trai 18 tuổi của tôi tin rằng khi trưởng thành, anh ấy không cần phải tôn trọng các quy tắc của nhà tôi. Anh ấy từ chối làm công việc vặt duy nhất của mình, vì vậy tôi đã cấm anh ấy nhưng anh ấy phớt lờ. Tôi phải làm gì ở đây?

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Thảo luận với con trai của bạn về lý do tại sao anh ấy không muốn làm việc vặt và tôn trọng quy tắc của gia đình. Hãy lắng nghe quan điểm của anh ấy và cố gắng thuyết phục anh ấy hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc gia đình và trách nhiệm của mình.

2. Đưa ra vài lựa chọn cho con trai của bạn về việc thực hiện việc vặt khác hoặc có thể tìm kiếm công việc bán thời gian ngoài trường học. Hãy khuyến khích anh ấy tự chủ và hỗ trợ để anh ấy có thể tạo ra lựa chọn của riêng mình và tự giải quyết vấn đề.

3. Nếu con trai của bạn vẫn không tôn trọng quy tắc và không muốn tuân thủ những luật lệ gia đình, bạn có thể đưa ra hậu quả xứng đáng với hành động phạm luật của anh ấy. Hãy giải thích rõ ràng sự cần thiết của quy tắc và quy định và nhấn mạnh rằng anh ấy cần phải tuân thủ để có thể được tôn trọng và đạt được sự thành công trong tương lai.

Những hậu quả xứng đáng mà bạn có thể đưa ra để giúp con trai của bạn đồng ý tôn trọng quy tắc gia đình và trách nhiệm của mình có thể bao gồm:

1. Cấm sử dụng tiền tiêu vặt: Nếu con trai của bạn không thể tự giải quyết vấn đề của mình, bạn có thể cấm anh ấy sử dụng tiền tiêu vặt của mình cho mục đích riêng của anh ấy.

2. Không cho phép anh ấy đi chơi: Bạn có thể cấm anh ấy tham gia các hoạt động giải trí và đi chơi khi anh ấy không tuân thủ quy tắc gia đình.

3. Cấm anh ấy tham gia các hoạt động gia đình: Khi anh ấy không tuân thủ quy tắc gia đình, bạn có thể cấm anh ấy tham gia các hoạt động gia đình.

4. Cắt giảm tiền trợ cấp: Nếu bạn đang trợ cấp cho con trai của mình, bạn có thể cắt giảm số tiền trợ cấp nếu anh ấy không tuân thủ quy tắc của gia đình.

5. Rút lại đặc quyền: Nếu con trai của bạn đang tận hưởng một số đặc quyền, ví dụ như được sử dụng chiếc xe hơi gia đình hoặc tận dụng các lợi ích khác, bạn có thể rút lại đặc quyền này nếu anh ấy không tuân thủ quy tắc gỉa đình.

Tuy nhiên, khi áp dụng bất kỳ hậu quả nào, hãy lưu ý rằng điều quan trọng là giải quyết vấn đề của con trai một cách xây dựng và giúp anh ấy hiểu rõ tầm quan trọng của việc tôn trọng quy tắc gia đình và trách nhiệm của mình.