Sức khỏe tinh thần là gì?

2023-07-17

Sức khỏe tâm thần là trạng thái thoải mái trong đó một người có thể nhìn thấy khả năng của chính mình và đương đầu với những thách thức trong cuộc sống, cũng như làm việc và tham gia vào các hoạt động của cộng đồng. (WHO 2013)

Sức khỏe tinh thần là: 

một sự kết hợp của tài năng, sức mạnh và cơ hội,

khả năng cá nhân như giá trị bản thân, sự lạc quan và ý thức kiểm soát,

cảm giác tự nhận thức về hạnh phúc,

kỹ năng cảm xúc và tương tác,

khả năng cho các mối quan hệ lâu dài và thỏa mãn của con người,

vượt qua thành công các cuộc khủng hoảng và thay đổi phát triển,

linh hoạt và kiên trì, tức là khả năng phục hồi tâm lý khi đối mặt với những thách thức và vấn đề,

khả năng sử dụng các phương tiện sinh tồn nếu cần thiết và tìm kiếm sự giúp đỡ,

khả năng nhận thấy những điều củng cố và làm suy yếu sức khỏe tâm thần, tức là các yếu tố bảo vệ và nguy cơ đối với sức khỏe tâm thần.

Sức khỏe tinh thần là một phần của hạnh phúc và sức khỏe

Sức khỏe tinh thần là một tài sản quan trọng về hạnh phúc, bao gồm các khía cạnh tâm lý, thể chất, xã hội và tinh thần.
Theo định nghĩa của WHO (2013), sức khỏe tâm thần là trạng thái thoải mái trong đó một người có thể nhìn thấy khả năng của chính mình và đương đầu với những thách thức trong cuộc sống, cũng như làm việc và tham gia vào các hoạt động của cộng đồng. 

Sức khỏe tâm thần là tổng hợp của nhiều yếu tố và một số yếu tố có thể mạnh hơn những yếu tố khác. Các yếu tố sức khỏe tâm thần cũng thay đổi từ hoàn cảnh sống này sang hoàn cảnh sống khác. Trong điều kiện thuận lợi, nguồn lực sức khỏe tâm thần phát triển, nhưng điều kiện căng thẳng làm cạn kiệt chúng. 

Dấu hiệu của sức khỏe tinh thần tốt là

  • năng lực chức năng, khả năng chăm sóc các điều kiện cho hạnh phúc và một cuộc sống hoạt động hàng ngày
  • độc lập xã hội,
  • khả năng liên hệ với mọi người, quan tâm đến người khác và yêu thương,
  • khả năng và mong muốn tương tác và bày tỏ cảm xúc,
  • khả năng làm việc, tham gia xã hội và kiểm soát hợp lý lợi ích của bản thân,
  • khả năng tìm cách đối phó và hỗ trợ để đối phó với khó khăn hoặc tổn thất,
  • quản lý lo lắng đầy đủ và phù hợp với tình huống,
  • sẵn sàng cho những thay đổi trong cuộc sống,
  • cảm giác thực tế, để phân biệt giữa thế giới bên trong của chính mình và thực tế bên ngoài, kể cả trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống và khi mức độ căng thẳng gia tăng,
  • sáng tạo cá nhân và trải nghiệm ý nghĩa của cuộc sống.

Kỹ năng sức khỏe tâm thần có thể được tăng cường

Các lựa chọn hàng ngày cũng có tác động đến sức khỏe tinh thần của chúng ta.

Hỗ trợ trong các vấn đề sức khỏe tâm thần

Những thách thức về sức khỏe tâm thần là phổ biến và hầu hết mọi người đều phải đối mặt với chúng vào một thời điểm nào đó trong đời. Bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ càng sớm càng tốt và với ngưỡng thấp. Nếu bạn lo lắng về sức khỏe tinh thần của người thân, bạn nên hỏi trực tiếp về điều đó